Βασίλισσες

Οι βασίλισσες διακρίνονται σε αγονιμοποίητες και γονιμοποιημένες.

Αγονιμοποίητες βασίλισσες μπορούν να παραμείνουν σε ορφανό μελίσσι, μέσα στα κλουβάκια σε τελάρο, μέχρι και δέκα επτά (17) ημέρες. Η αποδοχή της αγονιμοποίητης βασίλισσας που τοποθετείται (σε κλουβάκι) μέσα σε ορφανό μελίσσι μέχρι τριών τελάρων, είναι βέβαιη, γιατί μέχρι να βγει η βασίλισσα από το κλουβάκι οι μέλισσες μεταφέρουν στην κυψέλη τη φερομόνη, αφού έρχονται σε επαφή με τη βασίλισσα μέσα στο κλουβάκι και τη μεταφέρουν βγαίνοντας  έξω από το κλουβάκι στην κυψέλη. Όσον αφορά τη γονιμοποιημένη βασίλισσα η αποδοχή είναι εύκολη (μέσα σε κλουβάκι). Στην τράπεζα βασιλισσών κλείνουμε το ζαχαροζύμαρο στο κλουβάκι με ταινία αλουμινίου.
Ορφανά μελίσσια δε δέχονται βασίλισσα όταν έχουν αρχίσει να χτίζουν βασιλοκύτταρα, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να τα καταστρέφουμε προτού εισάγουμε τη νέα βασίλισσα.
Το μελίσσι εάν μείνει ορφανό τότε φροντίζει να αναθρέψει βασίλισσα μετατρέποντας σε βασιλοκύτταρα, κελιά που έχουν ωάρια ή νεαρές προνύμφες εργατριών ηλικίας το πολύ 48 ωρών.

img_0075Οι γονιμοποιημένες βασίλισσες μπορούν να παραμείνουν στην τράπεζα βασιλισσών μέχρι και τρείς μήνες.

Εκτός από την κλασική μέθοδο παραγωγής βασιλισσών με εμβολιασμό, πολύτιμη είναι η αυτοματοποιημένη μέθοδος του Πατρός Ευάγγελου Καρακάση, που βασίζεται στη χρήση της συσκευής Ezi Queen και τα βασιλικά κελιά ευρεσιτεχνίας του.

Comments are closed